WPUST SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
ODPŁYW PIONOWY, JEDNOCZĘŚCIOWY