WPUST SANITARNY KWADRATOWY
ODPŁYW PIONOWY, JEDNOCZĘŚCIOWY