WPUST REWIZYJNY OKRĄGŁY
ODPŁYW PIONOWY, JEDNOCZĘŚCIOWY