WPUST REWIZYJNY KWADRATOWY
ODPŁYW PIONOWY, DWUCZĘŚCIOWY